VARFÖR SÄLJA URHEILUN UNELMA-ARPA LOTTER SOM MEDELANSKAFFNINGSMETOD?

1. BÄSTA FÖRSÄLJNINGSPROVISIONEN
För varje såld lott får föreningen 40% helt skattefritt i provision. Varulotterier är den enda 100% skattefria medelanskaffningmetoden.

2. RISKFRI MEDELANSKAFFNING MED FÖRSÄLJNINGSGARANTI
Ifall en del av lotterna av någon orsak inte blir sålda, så får man byta de osålda lotterna mot nya lotter då lotteriperioden byts.

3. KRÄVER INGET LAGRINGSUTRYMME
Lotterna behöver inget lagerutrymme, du behöver alltså inte vara orolig över att fylla garaget med medelanskaffningsvaror!

4. LOCKANDE PRODUKT
I tillägg att man får en bra försäljningsprovision genom att sälja lotter, så är Urheilun Unelma-Arpa lotterna även en lockande produkt för köparen:

  • Huvudvaruvinst upp till 400 000€
  • Extradragning med bl a en 20 000€ värd guldtacka
  • Det finns allt som allt över 370 000 vinster med ett totalt värde över 4,7 miljoner euro
  • Man kan kummulera sitt vinstvärde för att lösa in värdefullare vinster

HUR LÖNAR DET SIG ATT SÄLJA? SE EXEMPEL FRÅN DESSA VIDEON.

Video: En yppärlig medelanskaffningsmetod!

Video: Så här enkelt är det!

FÖRTJÄNSTEXEMPEL
Se nedan hur mycket er förening eller ert lag kan förtjäna genom att sälja Urheilun Unelma-Arpa lotter

BESTÄLLNING- OCH BETALNINGSVILLKOR

1. MER FÖRTJÄNST– 40% skattefri försäljningsprovision (2,4€/lott). Kan bytas ut mot nya lotter då försäljningstiden går ut (försäljningsgaranti), minimi beställningsmängd 200 st. Lotternas betalning inom 21 dagar efter att lotterna mottagits.

2. MED RETURRÄTT – Skattefri frösäljningsprovision (1,9€/lott). Minimi beställningsmängd 500 st. Lotternas betalning i slutet av pågående lotteriperiod.

FRÅGOR GÄLLANDE LOTTFÖRSLJNING?
TELEFONNUMMER: 050 573 9385
E-POSTADRESS: seurat@unelma-arpa.fi