Urheilun Unelma-Arpa har redan givit glädje åt många människor! Genom lotteriets förtjänst kan vi skapa nya idrotts möjligheter tillsammans för både barn och ungdomar, samtidigt som lotteriets deltagaren har chans att vinna fantastiska priser! 

Vi har redan lyckats samla in över 2 miljoner euro åt våra förmånstagare. Som Urheilun Unelma-Arpas  förmånstagare fungerar Finlands Olympiska kommitté och 22 andra idrottsföreningar. Våra förmånstagare är:

Nedanför har vi samlat ihop goda berättelser som visar vad Urheilun Unelma-arpa har lyckats åstadkomma hittills tillsammans med idrottsföreningarna.

Timo från Kyrkslätt vann 20 000 € värd guldtacka från vår extradragning, Titta på videon och se varför Timo beställer Urheilun Unelma-Arpa.

”Volleybollförbundets årliga ”Koululentis” kampanj har lyckats bli väldigt populär. År 2016 var det med över 377 skolor oh nästan 100 000 elever! Tillsammans med lokala föreningar och skolor har vi för tillfället fått igång skolgymnastiken…”

 

sydän

 

“Koululentis”

 

”Koululentis” veckan är tänkt för att öka elevernas intresse inom idrott. På gymnastiken och på rasterna är tanken att temat alltid ska vara volleyboll. För att göra barnen ivriga och positivt inställda gentemot volleyboll som hobby, får de spela korta och lätta matcher, springa i roliga banor med boll samt en volleybollturnering i slutet av veckan.

För att genomföra “Koululentis” veckan ger volleybollförbundet tillsammans med lokala volleybollföreningar åt lärarna idéer, material och redskap.

Volleyboll passar perfekt för unga skolelever på flera olika sätt. Grenen är helt kontaktfri, den enda kontakt du har är med bollen, inga kampningar eller tacklingar förekommer. Volleyboll är även en lagsport som utvecklar barnens sociala färdigheter.

”Koululentis” kampanjen är ett bra exempel på vad föreningar kan göra genom medelanskaffningen. Utan dessa inkomster till föreningarna skulle det vara ekonomiskt sett omöjligt att ordna och hjälpa skolor samt föreningar  att uppmuntra barn till idrott. I detta utmärkt exempel på vad samarbete med medelanskaffningen kan åstadkomma deltog som sagt nästan 100 000 barn från 377 olika grundskolor runtom i Finland.

”I Valtti-programmet finner barnen mer än bara en idrottsgren. Grenen medför åt den unga en helt ny värld – glädje, vänner… Till programmet sökte 367 barn och ungdomar, varav ungefär 250 stycken fick en egen instruktör- ”Valtti”. Baserat på responsen man fick, fann 54% av Valtti-programmets barn och ungdomar en ny sport som hobby…”

sydänVAU:s Valtti-program

 

Föräldrar vars barn är funktionsnedsatta vet oftast inte vilken idrottsgren som passar sitt barn bäst. I Finlands Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:s Valtti program ges special stöd åt barn och ungdomar som behöver mer vägledande i idrottsgrenar.  Valtti-programmet är tänkt för 6 – 23-åriga barn och ungdomar. Programmets mål är att hitta en ny hobby som också barnet vill fortsätta efter “Valtti” perioden.  

En personlig konsult i Parasport eller en instruktör för anpassad fysisk aktivitet, dvs. Valtti, ledsagar barnet eller den unga personen som har behov av särskilt stöd för en hobby. Valtti-instruktörerna är oftast studenter inom fysisk fostran, pedagogik, rehabilitering eller socialbranschen, med intresse för idrott för barn med funktionsnedsättning. Valtti-instruktören eller frivilliga stödpersoner fungerar som sin klients aktivitetskompis, instruktör och konsult under en 4–6 veckors försöksperiod. Valtti-instruktören hittar möjliga grenar och specialgrupper som föräldrarna inte ens har kunnat tänka sig att fanns!  Utan utomstående stöd skulle Valtti-programmet inte blivit av, som t.ex. stöd från Urheilun Unelma-Arpa.

”I ‘Rollo’-simningen samlas ungefär 1000 barn för att vara med på läger och tävla sinsemellan. Det strömmar i vattnet…”

 

sydän

 

Omväxling i vattnet

 

Finlands Simförbunds målsättning är att utveckla simkunskap tillsammans med simföreningarna.  Över 135 av Simförbundets föreningar försäkrar att man lär sig grundteknikerna och uppmuntrar utvecklingen av simning som hobby genom t.ex. simskolor och vattenlöpning. Simning är en av världens populäraste och mest utövade sporter. Det finns 6700 stycken simmare med licens i olika simningsgrenar i Finland.

 

Skicklig i vattnet
Simförbundets ”Vesitaituri” är ett bra exempel på förbundets breda och mångfaldiga verksamhet. Målsättningen är att lära sig hoppa in i en stor simbassäng och simma där 25 meter. I “vesitaiturit” lär sig barnet att känna till vattnet samt att få mångsidiga upplevelser i att röra sig i vattnet. Föräldrarna uppmuntras att röra sig i vattnet tillsammans med sina barn och testa olika kunskaper i vattnet.  Till föreningarna har man införskaffat instruktioner för lärandet av simhopp och det kommer ännu skaffas instruktörer som drar konstsim och specialsim.

Tävling i vattnet

Barn och ungdomars tävlingsverksamhet är simförbundets och dess föreningars kärnverksamhet. I juni ordnas ”Rollo”-simningslägret där ungefär 1000 barn samlas och tävlas. Flest simmaren samlas dock i simbassängerna på hösten, då distriktens åldersklassmästerskaps kvalen ordnas samtidigt på sju olika platser. I simföreningarnas verksamhet är det årligen över 90 000 personer.

”I skytte är koncentrationen och behärskningen extremt viktigt för ens egna prestation, denna hobby lär barnen egenskaper som behövs lika mycket i skolan såsom i arbetslivet…

 

sydänGuldklimpar åt barnen – verksamhet, koncentration och vänner.

Finlands skytteförbunds SAL är tänkt för under 14-åringar. SAL är föreningsverksamhet som är känt under namnet ”Kultahippu”.  Genom ”Kultahippu” verksamheten får skytteföreningarna barnen ivriga till skytte som en idrottsgren. SAL stöder föreningar för att ordna tävlingar samt att införskaffa rätta redskap.

Barnen som är med i ”Kultahippu” verksamheten är alla väldigt ivriga gentemot idrott. Barnet lär sig vad laganda innebär när man är med i ett skytte-lag och lär sig att vinna och förlora i skyttetävlingarna.  Ibland vinner man tävlingar och ibland ej – men ändå har alla roligt. Under 14-åriga pojkar och flickors skytteverksamhet ”Kultahippu” är en väldigt lugn hobby. Det hör inte till att man ska vara rädd och ta det allt för seriöst, utan mer som en glädjefylld ungdomsutbildning än en seriös tävlingsverksamhet.

I ”Minisulkis” leker man på ett roligt sätt som skapar nya upplevelser för barnen – Samtidigt som barnen lär sig att spela badminton och att röra på sig i en glad atmosfär…”

 

sydän

 

“Minisulkis”

 

SSuL:s minisulkis är riktat åt 10-åriga barn. I minisulkis så är huvudsaken att man har roligt. Man leker  samtidigt som det skapar upplevelser inom idrott åt barnen. Genom minisulkis försöker föreningarna på ett roligt sätt få barnen intresserade i badminton. Ungefär 30 föreningar ordnar just nu “minisulkis” verksamhet åt barn.

I minisulkis är det barnen som tas i beaktande. Finlands badmintonförbund har gett instruktioner till föreningar och man kan få hjälp av förbundet med att ordna olika “minisulkis” evanemang. Redskapen som används i “minisulkis” är lite annorlunda än normal badminton. Klubborna är kortare och nätet är lägre än äldre spelares nät. Under träningen används olika, roliga hjälpredskap som t.ex. ballonger och mjuka bollar för att hjälpa barnen att träffa rätt på ett roligt sätt. I “minisulkis” är det frågan om både uppfostran såsom en påbörjelse av en framtida hobby.

”På lägret träffar man gamla vänner samtidigt som man hittar nya från runtom i hela Finland. Nya grenar testas och man lär sig nya saker…”

 

sydänLägerverksamhet

 

TUL:s traditionella lägerverksamhet har en stor och märkvärdig roll i uppfostran. TUL ordnar år barn och ungdomar idrotts-och familjeläger året runt. Lägren brukar vara ett veckoslut eller sedan en vecka, om det handar om sommarläger. Lägerverksamheten ordans tillsammans med enskilda lag och föreningar. Lägren är inte riktade enbart åt en gren, utan man bekantar sig med olka grenar samtidigt som man rör sig ute i naturen. TUL ordnar även olika tema lägren, såsom t.ex. cirkus och Italientema.

Alla barn har möjlighet att delta i dessa läger. På lägret träffar man gamla kompisar och får samtidigt nya vänner. I en positiv atmosfär skapas roliga minnen som man tillsammans med sina barn kommer ihåg resten av livet.

”Månatligen läger i Jyväskylä hjälper till att få tekniken att sitta. Genom träning skapas mästaren…”

sydän

 

Skytte för funktionsnedsatta

 

Nico järvinen som är från junior landslaget och junior paralympics i skytte, är ett utmärkt exempel på skyttegrenens mångfald. Nico Järvinen är född 1999 och har utövat skytte i 9 år. Nu år 2017 steg han till det paralympiska landslaget och hans nästa mål är att klara sig bra i paraolympiaden i Tokyo 2020. Skytteförbundet försäkrar att alla i paralympiagruppen har rätt träning och samma omständigheter för OS i Tokyo.

Gruppens skyttar får genom SAL:s stöd åtminstone en gång i året testa sina färdigheter mot utländska skyttar. Att tävla utomlands är en helt annan sak än vad det är att tävla bara inom Finland. Både deltagarantalet såsom publikantalet är flera gånger mer än vad man är van med i Finland. Fulla läktaren och tiotals deltagaren skapar en alldeles unik upplevelse.

”I TUL JoyGames deltar som bäst 2000 personer för att bekanta sig med olika grenar.  Dessa deltagarens åldersintervall är brett…”

sydänTUL JoyGames

 

 

TUL JoyGames för samman barn, ungdomar, vuxna och åldringar till ett glatt gemensamt evanemang. I TUL JoyGames deltar som bäst 2000 personer för att bekanta sig med olika grenar. Deltagarnas åldersintervall är brett, under 2-åringar ända upp till över 90 år gamla!

På hösten 2017 i Seinäjoki samlas barn och familjer för att dansa, spela fotboll, pingis, badminton, springa och hoppa och brottas…TUL JoyGames mångfald är så stor och annorlunda att t.om. en brottare kan testa på dans och en dansare kan testa på karate.

TUL Joy Games –ungdomsevanemang ordnas två gånger om året. Evanemanget har ordnats redan i början på 2000-talet och höjdpunkten kommer vara TUL:s 100-års jubileum år 2019. Tillfället är betydande även för arrangörerna med tanke på ekonomin, förbundet betalar åt distrikten och föreningarna en ersättning medan deltagaravgifterna ges till arrangörerna. Deltagarna består av många barnfamiljer, som går på evanemanget årligen för träffa vänner och för att variera på sina grenar.

”Tävlingar utomlands är tunga med tanke på finansiering. Tävlingsresan på våren 2017 kunde två stycken tränaren och en lagledare komma med, med hjälp av Urheilun Unelma-arpas stöd…”

vikingrace

sydänViking Race

 

I Holland, Heerenveen ordnas årligen en tävling, Viking Race för hastighetsåkning på skridskor, som är världens största för 11-16 åringar. Deltagarna i Viking Race kommer från runtom i världen och år 2017 deltog 22 stycken finländska unga skridskoåkare. Tävlingsresan finansieras helt själv förutom boendet.

Hesingforsbon Jesse Nieminen skrinnade fram till en fantastisk vinst i Viking Race. Jesse vann starten i 500 meters serien för 15-åringar med tiden 37,63. Efter fyra stycken varv var Nieminen 14:onde enligt den totala tiden. Under tävlingens 29 år hittar man 21 stycken olika färgande medaljer från finländska skridskoåkare, varav 5 stycken är guld.

Tävlingar utomlands är tunga med tanke på finansiering. Våren 2017 tävlingsresan kunde två stycken tränaren och en lagledare komma med, med hjälp av Urheilun Unelma-arpas stöd. Stödet möjliggjorde att idrottarnas viktigaste stödpersoner fanns på plats och fick hela resan betalad. Tränarna och lagledaren skapade en atmosfär som gjorde det möjligt för de unga att utföra sin bästa prestation.  

”Under tre mässdagar bekantar man sig med idrott och motion för barn med funktionshinder, motionsredskap samt hobbymöjligheter på över 30 olika arbetspunkter. ..”

 

sydänMotionslandet

 

VAU:s motionsland är ett mässevanemang som ordnas varannan höst. Motionslandet är som ett nöjesfält för barn med funktionshinder och en värdefull mötesplats för alla personer inom branschen. Under tre dagar bekantar man sig med idrott och motion för barn med funktionshinder, motionsredskap samt hobbymöjligheter på över 30 olika arbetspunkter.

För många funktionsnedsatta barn och barn med särskilda behov är motionslandet en möjlighet att hitta en passande idrottsgren åt sig. Barn och ungdomar som är funktionsnedsatta har väldigt begränsade val när det kommer till idrottsgenar. Detta evanemang är där föreningarna och ungdomarna möts och hittar varandra. I motionslandet finns idrottsföreningar, som har möjligheten och viljan att ta emot funktionsnedsatta barn. Chansen att hitta åt sig själv en passande hobby är väldigt stor.

Till motionslandet besöker under tre dagar ungefär 13 000 personer. Dörrarna är öppna för alla som är intresserad av parasport och motion. Evanemangets planering och 90% av idrottslandets kostnader går under VAU:S ansvar. Utan utomstående stöd skulle detta stora evanemang inte bli av eftersom det vore ekonomiskt sett omöjligt, dessa utomstående stöd är t.ex. stöd från Urheilun Unelma-Arpa.

”I ‘Lentis-Liikkari’ får familjens yngsta känna på volleyboll-grenen. Genom ‘Lentis-Liikkari’ får föreningarna styrda barnen mot volleyboll som hobby…” 

sydän“Lentis-Liikkari”

 

I ”Lentis-Liikkari” motionerar barn under skolåldern mångsidigt och lär sig grundkunskaperna i att hantera en boll. I “Lentis-Liikkari” fokuserar man ändå inte ännu på att slå med fingrarna, fastän det finns mjuka bollar. Genom bollekar lär sig barnen att hantera en boll och samtidigt lär sig volleybollens grundrörelser. “Liikkari” grupper träffas varje vecka och en gång i månaden är barnets föräldrar med på en familjetimme. Efter varje timme får barnet med en rolig läxa, så att motioneringen också fortsätter hemma med familjen.

I “Lentiskoulu” övar barn från år 7-12 på volleybollens grunder, bekantar sig med grenen och spelreglerna med hjälp av lekar. Efter att man utfört volleyboll skolan kan man fortsätta till sin egna ålderklass juniorlag.

Volleybollens grunder lär ”Lentis-Liikkis” och ”Lentiskoulu” ut, som är under Volleybollförbundets ansvar. Föreningarnas juniorarbete ”Lentis Liikkis” och ”-koulu” samt materialet är gratis. Genom medelanskaffningen möjliggör det för föreningar att de kan utbilda egna volleyboll spelaren utan att vara tvungen att göra mycket nedskärningar ekonomiskt. ”Lentis-Liikkari ” och ”Lentiskoulu” är bra exempel på hur man kan använda sig av medelanskaffningen.